top of page

Gwales Description

A charming rhyming story about a city child visiting the beach in a seaside village for the first time. The child returns home with a sea shell as a souvenir of the place where children laugh while eating ice cream, seaweed squeals and nature sings. There is a QR code in the back of the book that leads to online activities.

Ond ni ddes adre’n waglaw, o'r gwyliau ger y lli, roedd cragen yn fy mhoced a rhywbeth ynddi hi. Dyma stori mewn mydr ac odl am blent yn o'r ddinas fawr yn ymweld â thraeth mewn pentref ar lan y môr am y tro cyntaf. Yno mae'r plant yn chwerthin wrth fwyta hufen iâ, y gwymon yn gwichian a byd natur yn canu'n un. Mae cod QR yng nghefn y llyfr sy'n arwain at adnoddau addysg ar-lein.

Y Gragen

£7.99Price
Only 6 left in stock
    bottom of page