top of page

Dyma ddiweddariad ac argraffiad newydd o gyfrol a gyhoeddwyd yn gyntaf yn 2008 sy'n adrodd hanes prif gystadleuaeth lefaru'r Eisteddfod Genedlaethol - Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn - a hynny drigain mlynedd ers cyflwyno'r wobr am y tro cyntaf. Cofnodir enwau'r holl enillwyr dros y trigain mlynedd, ynghyd â phytiau difyr amdanynt.

Llwyd@60

£10.00Price
Only 2 left in stock
    bottom of page