top of page

Mae Nina yn mynd gydag Anti Eirlys ar drip bws. Mae Anti Eirlys yn gwneud ffrindiau gan adael Nina i sgwrsio efo'r gyrrwr, Marc Jones. Dyma ddechrau'r garwriaeth. Pan mae Anti Eirlys yn marw, mae'n gadael Nina yn fenyw gefnog ac o fewn dim mae modrwy ar ei bys. Un diwrnod, does dim golwg o Marc. Pan mae Nina'n ffonio'r cwmni bysus mae'n cael sioc a hanner.

Dros fy Mhen a 'Nghlustiau

£9.99Price
Only 6 left in stock
    bottom of page