Paid â mynd i'r goedwig! dywedodd pawb. Yn fan'na mae'r Soddgarŵ yn byw! Ro'n i'n gwybod y ffordd drwy'r caeau, felly i ffwrdd â fi…

The following has been provided by the Publisher:

Further Information:

Llyfr stori a llun gwreiddiol am ferch fach benderfynol a chreadur mawr barus. Pan fydd rhywun yn unig ac mewn angen, weithiau y cyfan sydd ei angen yw rhywun arall i wrando ac i ddangos rhywfaint o dosturi. A phwy a ŵyr....efallai y bydd yn bosib dod o hyd i gyfeillgarwch newydd yn y lleoedd mwyaf annisgwyl!

Y Soddgarŵ

£6.99Price