Introduce young children to the excitement of learning Welsh! More than 200 everyday Welsh words, an English–Welsh word list and bright child-friendly illustrations. A FREE audio on every page – a perfect opportunity to read, hear and speak Welsh words.

Cyfle i gyflwyno cyffro dysgu Cymraeg i blant bach! Dros 200 o eiriau Cymraeg cyffredin, rhestr o eiriau Saesneg–Cymraeg a lluniau lliwgar sy’n apelio at blant. Mae modd clywed y geiriau yn Gymraeg AM DDIM ar bob tudalen. Dyma gyfle perffaith i ddarllen, clywed a dweud geiriau Cymraeg.

Welsh word book

£5.99Price