Kat has found her dream life, head chef at the Café Lompar and engaged to Milo. Her mother Grace loves part-owning the business. But then a new British couple open a restaurant next door. Afraid of losing everything, spread too thin, both women do things they regret and have to decide what they really want. Will there be a wedding at all? Will the café survive?

Mae Kat yn byw ei breuddwyd, yn brif gogydd Café Lompar ac wedi dyweddïo â Milo. Mae Grace, ei mam, yn rhan-berchennog y busnes, ond pan fo pâr Prydeinig yn agor tŷ bwyta drws nesaf, mae'r ddwy wraig yn ofni colli popeth, gan wneud pethau y byddant yn edifar amdanynt. Rhaid iddyn nhw benderfynu beth yn union yw eu dymuniadau. A fydd priodas ac a all y caffi oroesi?

Wedding at Cafe Lampur

£8.99Price