Yn Trysor y Môr-ladron, llwydda T. Llew Jones i gyflwyno stori gyffrous mewn modd byrlymus a gafaelgar. Hanes y môr-leidr go iawn, Syr Harri Morgan, a adroddir yma. Cymro oedd Harri Morgan, ac mae’n un o’r môr-ladron mwyaf enwog a llwyddiannus yn hanes y môr.

Cawn glywed y stori gyffrous trwy lygaid cymeriad ffuglennol o’r enw Ieuan. Bachgen ifanc, penfelyn, a diniwed yw Ieuan – cymeriad sy’n gwrthgyferbynnu’n llwyr ag un y môr-leidr tywyll, gwalltog â’i wyneb creithiog. Cyflwynir y cymeriad dibrofiad ochr yn ochr â’r cymeriad llawn profiadau di-ri yn fedrus iawn, a defnyddir y dull i gyflwyno thema’r môr a byd y llongau yn gelfydd.

Yn ogystal ag adrodd am ddatblygiad cyfeillgarwch anghonfensiynol y ddau yma, cyflwyna’r awdur nifer o gymeriadau difyr eraill, a thrwy ddisgrifiadau ffraeth llwydda i bortreadu unigolion o bob lliw a llun, gan osod darluniau clir ohonynt yn nychymyg y darllenydd. Ceir disgrifiadau manwl a dyfeisgar o edrychiad cymeriadau, eu hymddygiad yn wyneb ei gilydd, a’u hymatebion i ddigwyddiadau.

Mae’r digwydd a’r cyffro i’w gael o’r dechrau un yn y nofel hon. Caiff y darllenydd ei sugno i ganol y plot yn syth bin, wrth i ddyn dieithr ddod ar draws bachgen sy’n dianc ar frys o rywle. Ceir ymladd a thynnu gwaed yn y bennod gyntaf un hefyd, ac mae hynny’n gosod y tôn ar gyfer gweddill y nofel antur hon. Er bod y penodau'n weddol hir, caiff y darllenydd ei ddenu i ddarllen ymlaen oherwydd y cyffro a’r troeon trwstan!

Fel yr awgryma’r teitl, mae’r fenter yn mynd â ni ar hyd llwybrau môr-ladron ac ar gwest am drysor o aur ac arian. Cawn ein tywys ar draws y moroedd mawr, a chawn flas ar ddewrder, clyfrwch a direidi’r prif gymeriadau yn wyneb perygl a dihirod gelyniaethus. Nid wyf am ddweud mwy am yr hyn sy’n digwydd rhag difetha pleser y darllen i chi – plymiwch ar daith gofiadwy rhwng cloriau’r clasur hwn.

Awen Schiavone

Trysor y Môr-Ladron

£6.99Price