Harry Probert-Lloyd has inherited the estate of Glanteifi and appointed his assistant John as under-steward. But his true vocation, to be coroner, is under threat. Against his natural instincts, Harry must campaign if he is to be voted as coroner permanently by the local people, but politicking is not his strength.

Etifeddodd Harry Probert-Lloyd ystad Glanteifi, ac apwyntiodd John, ei gynorthwy-ydd, yn is-stiward. Ond mae gwir alwedigaeth Harry - sef bod yn grwner - dan fygythiad. Rhaid iddo, yn erbyn ei reddf naturiol, ymgyrchu os yw am gael ei ethol yn grwner gan y trigolion lleol, ond nid yw gwleidydda yn ei natur.

Those who know

£8.99Price