Cyfrol sydd wedi ei chynllunio i gyd-fynd ag arddangosfa gan yr artist Gareth Owen yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth ym Mehefin 2022, yn dilyn gwahoddiad gan Ganolfan Treftadaeth y Bala i ymateb yn greadigol i'r gerdd 'Sŵn y Gwynt sy'n Chwythu' gan J. Kitchener Davies.

Swn y Gwynt sy’n Chwythu

£5.00Price