Stand-up Paddleboarding in Great Britain is the essential companion to anyone curious about one of Britain's most exciting water sports. Providing details on how to get started in stand-up paddleboarding (SUP) in a safe and environmentally friendly manner, this guide then suggests over thirty incredible places to SUP in England, Scotland and Wales.

Y cydymaith hanfodol ar gyfer pawb sy'n ymddiddori yn y gamp ddŵr gyffrous o badl-fyrddio'n unionsyth. Darperir manylion ynghylch sut i ddechrau dysgu'r gamp SUP mewn modd diogel sy'n garedig i'r amgylchedd, ac yna cynigir gwybodaeth am dros ddeg ar hugain o leoliadau anhygoel lle gellir padl-fyrddio'n unionsy