Stori sy'n dilyn taith merch ifanc o Gylch yr Arctig wrth iddi fynd ati i ddarganfod tarddiad y gwrthrychau rhyfeddol sydd wedi cael eu golchi i fyny ar lannau ei chartref. Stori sy'n cyfuno hud a lledrith chwedl gyda phwnc llosg llygredd plastig. Addasiad Cymraeg gan Mari Huws.

The following has been provided by the Publisher:

Further Information:

Dyma stori sy'n cyfuno hud a lledrith chwedl gydag un o bynciau llosg mawr heddiw – llygredd plastig. Mae'n stori sy'n cyfeirio at effaith plastig ar yr amgylchedd mewn ffordd liwgar a chreadigol ar gyfer dealltwriaeth y genhedlaeth iau, a phwysigrwydd gwarchod dyfodol ein planed.

Sedna a'i Neges o'r Arctig

£6.95Price