Mae Laura Karadog yn athrawes yoga brofiadol sy’n byw ym Mhontyberem, Caerfyrddin. Mae hi’n cynnal blog sy'n cynnig cysur ac arweiniad ar wella’r corff yn ogystal â’r meddwl, ac yn cyfrannu’n gyson i gylchgronau fel 'Barn' a gwefannau megis Meddwl.org. Bu hi hefyd yn rhan o’r criw wnaeth sefydlu’r app ‘Cwtsh’ sef app arbennig i ddod i adnabod chi eich hun drwy fyfyrio yn y Gymraeg.

Rhuddin

£9.95Price