Clasur o gyfrol farddoniaeth T. Llew Jones

Mae’r gyfrol wreiddiol hon bellach allan o brint, felly dyma ei hailwampio ar yr un fformat â Trysorfa T. Llew Jones a Lleuad yn Olau mewn pryd ar gyfer blwyddyn canmlwyddiant geni’r bardd. Ceir yma ei farddoniaeth boblogaidd i blant, gyda nifer o’r cerddi wedi’u darlunio’n gelfydd mewn du-a-gwyn a lliw gan Jac Jones.

Penillion y Plant

£9.99Price