A game for 2-4 players. The game promotes oral work, thinking and recall skills that develops language skills in Welsh. The aim of the game is to fill the case with items needed for your holiday in different places. Suitable for first language and second language players.

Gêm i 2-4 o chwaraewyr. Gêm sy'n hyrwyddo gwaith llafar, gwaith meddwl a sgiliau dwyn i gof sy'n meithrin a datblygu iaith. Nod y gêm ydy llenwi'r cês â'r hyn sydd ei angen i fynd ar wyliau i wahanol ardaloedd. Addas ar gyfer chwaraewyr sydd â'r Gymraeg yn famiaith neu'n ail-iaith iddynt.

Pacio’r Cês

£7.99Price