The Teifi Valley's coroner, Harry Probert-Lloyd, is struggling: with the blindness that drove him home from London, with the county magistrates and with an estate teetering on the edge of bankruptcy.

Mae crwner Dyffryn Teifi, Harry Probert-Lloyd, yn wynebu sawl brwydr: yn erbyn y dallineb a'i gyrrodd adref o Lundain, yn erbyn ynadon y sir ac yn erbyn amgylchiadau bregus ei ystad sy'n bygwth ei wneud yn fethdalwr

Not one of us

£9.99Price