top of page

Gwales Description

Katja, a young girl from Germany, finds a letter in Welsh sent to her great, great grandfather by a friend from Wales while she explores her mother's papers. To learn more, she visits Wales during the National Eisteddfod in Llanrwst. As the letter leads her to the slate-quarrying area of Blaenau Ffestiniog, Katja learns more about family's life and secrets.

Mae Katja, merch ifanc o'r Almaen, yn darganfod llythyr yn y Gymraeg a anfonwyd i'w hen, hen daid gan gyfaill o Gymro wrth fynd drwy bapurau ei mam. Er mwyn ceisio darganfod mwy, penderfyna ymweld â Chymru ar achlysur Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst. Wrth i'r llythyr ei harwain i ardal chwarelyddol Blaenau Ffestiniog daw Katja i ddysgu mwy am fywyd - a chyfrinachau - ei theulu.

The following has been provided by the Publisher:

Author Biography:

Mae Simon Chandler yn wreiddiol o Lundain, a syrthiodd mewn cariad â'r Gymraeg ar ôl iddo ymweld â cheudyllau Llechwedd ger Blaenau Ffestiniog. Mae'n gyfreithiwr yn ei waith bob dydd ac mae wedi llunio cynllun cyfreithiol, Diogelwn, ar gyfer Cymdeithas yr Iaith i warchod enwau Cymraeg ar dai a thir. Yn ogystal, mae wedi rhyddhau dau albwm o gerddoriaeth Gymraeg, mae'n golofnydd i gylchgrawn Barddas ac mae ganddo englynion ym mlodeugerddi dwyieithog A470 - Cerddi'r Ffordd (2022) a Byways, fydd yn cael ei chyhoeddi yn 2024. Mae'n rhedeg Grŵp Sgwrs a Pheint Manceinion yn ei ddinas fabwysiedig. Hon yw ei nofel gyntaf.

Llygad Dieithryn

£8.50Price
    bottom of page