Mae Awen, 17 oed, yn dioddef ymosodiad asid i'w hwyneb, ac mae'r byd roedd hi’n rhan ohono yn ei gwrthod, a rhaid iddi ddianc... Mae Ceridwen, 45 oed, wedi dianc o'r bywyd modern. Mae'n prynu tŷ ar ben mynydd, ac yn cau'r drws ar fyd llawn casineb.

The following has been provided by the Publisher:

Further Information:

Nofel sy'n plethu eu bywydau cymhleth, sy'n llawn hiwmor tywyll, themâu dwys fel cam-drin a iechyd meddwl ac elfennau o'r hen chwedlau.

I’r Hen Plant Bach

£8.99Price