Pan mae Awen yn cyrraedd clos hen dy fferm Ceridwen yn ddirybudd, mae'r lle'n ddihangfa iddi. Yma roedd Ceridwen wedi dianc hefyd, gan ffoi oddi wrth y byd modern a chau'r drws ar fyd llawn casineb. Cyfle i'r ddwy gau'r drws ar eu gorffennol. Mae cyfeillgarwch y ddwy yn plethu wrth i hen feddyginiaethau byd natur eu gwella. Ond meistr creulon yw natur.

I’r Hen Blant Bach

£8.99Price