Llyfr ysgafn i blant 8-11 oed a dilyniant i Hufen Afiach. Mae’r stori’n dilyn helyntion y cawr, Dai Bola Bach, a’i wraig, Blodwen Bling, y cwpwl anghyffredin sy’n rheoli canolfan awyr agored i blant o’r enw Gwersyll Hyll Glan Llan.

Gwales Review

Wel dyma gyfrol sy’n codi gwên, a chodi hwyliau – llyfr sy’n bell o fod yn boring! Stori sydd yma sy’n dilyn helyntion y cawr Dai Bola Bach a’i wraig, Blodwen Bling, sy’n rhedeg canolfan awyr agored i blant o’r enw Gwersyll Hyll Glan Llan.

Dyma nofel lawn llysnafedd a llanast wneith eich cadw chi’n llon am amser hir. Nid darlleniad i’r gwangalon yw hon!

Wna i ddim datgelu gormod i chi am y cynnwys, ond alla i ddim peidio â sôn am yr holl enwau doniol wnaeth wneud i mi wenu: Tina Tŷ Bach, Llŷr Llwch Pen, Dewi Dagrau, Miss Sian Pŵ, Mr Dan Dryff, a llawer mwy. Mae’n gwneud i mi feddwl y dylen i fy hunan fathu enwau bach difyr i’r bobl sydd o fy nghwmpas, achos dwi’n hoffi tynnu coes!

O ran y sgwrsio a’r naratif, mae yna amrywiaeth da yma gyda phopeth yn llifo’n naturiol. Un o’r disgrifiadau sydd wedi aros yn fy nghof yw’r un am Blodwen Bling, y “...wraig fach gron wedi’i gorchuddio o’i phen i’w sawdl mewn gemau disglair. Edrychai fel pelen oddi ar goeden Nadolig.”

Roedd hynny yn ei hun yn ddoniol, ond roedd gweld llun ohoni ar y dudalen nesaf yn ychwanegiad hwyliog, wnaeth wneud i mi rolio chwerthin, rhaid cyfaddef!

Mae’r lluniau gan Huw Aaron yn ychwanegu’n wych at y llyfr, ac yn fy atgoffa bron o steil llyfrau Roald Dahl – y sblashys du a gwyn nawr ac yn y man sy’n rhoi blas ar y cymeriadau, heb darfu ar rediad y stori.

Prynwch a darllenwch. Wnewch chi ddim difaru. Mwynhewch!

Bant â fi nawr i fathu enwau o’r newydd i fy nheulu a fy ffrindiau ... ond wna i'ch gadael chi gyda fy mathiad o enwau awdur ac arlunydd y nofel hon. ‘Meilyr Mynd Dan Gro’n’, am ei fod wedi llwyddo i gyflwyno cymeriadau byw, a ‘Huw Ar-wrol’, am ddarlunio’n, wel, arwrol, wrth gwrs.

Magw Jên Dafydd, 11 oed

Hufen afiach Dai

£6.99Price