Stori hyfryd, newydd, addas i blant hyd at 7 oed, am ddiwrnod ym mywyd teulu’r Tedis annwyl. Roedd hi wedi bod yn noson hir ... felly dihunodd Mr a Mrs Tedi yn hwyr. Mae Hen Ddiwrnod Bach Diflas yn stori ysgafn am ddiwrnod teuluol y bydd rhieni a phlant ymhobman yn ei adnabod.

Hen Diwrnod Bach Diflas

£6.99Price