top of page

A volume of poetry by a new poet, Tegwen Bruce-Deans. The poems discuss nature, people, relationships and much more. Tegwen is part of the current, daring poetry scene and reveals a mature voice in her first volume.

Cyfrol o gerddi gan fardd newydd, Tegwen Bruce-Deans. Mae'n cynnwys cerddi sy'n trafod natur, perthnasoedd, pobl a phob math o bethau eraill. Y mae Tegwen yn rhan o'r sîn farddoniaeth gyda beirdd ifanc beiddgar ac mae ganddi lais aeddfed sy'n amlygu ei hun yn y gyfrol fechan hon. Cynhwysir ei dilyniant o gerddi 'Rhwng Dau Le' a enillodd iddi gadair Eisteddfod yr Urdd 2023.

Gwawrio

£5.95Price
Only 2 left in stock
    bottom of page