top of page

Stori i gynhesu'r galon am ddiwylliant, hunaniaeth a dod i delerau â cholled. Y diwrnod y mae'r Dderwen Fawr yn y parc yn cwympo i'r llawr yw'r diwrnod y mae Granchie yn mynd ar goll o'i gadair. Ar ôl hynny, gwahoddir pawb i 'Barti Arbennig', lle mae merch ifanc yn dysgu beth yw gwir ystyr bod yn rhan o deulu treftadaeth ddeuol.

A heartwarming story about culture, identity and about coming to terms with loss. The day when the large oak tree falls in the park is the day Granchie goes missing from his chair. Following this, everyone is invited to a special party, where a young girl learns the true meaning of being part of a family with dual heritage.

Granchie a'r Dderwen Fawr

£7.99Price
Only 6 left in stock
    bottom of page