Glan Davies is a familiar Welsh personality throughout Wales after a long career as a performer on concert and television platforms. He has acted in films and popular programmes on S4C including Pobol y Cwm. He has worked with many figures in the entertainment business such as Dafydd Iwan, Ryan and Ronnie and Gari Williams, and has an abundance of entertaining stories to relay.

Mae Glan Davies yn wyneb cyfarwydd trwy Gymru gyfan wedi gyrfa hir o berfformio ar lwyfannau’r wlad mewn nosweithiau o bob math. Bu’n actio mewn nifer o ffilmiau a rhaglenni poblogaidd ar S4C yn cynnwys Pobol y Cwm. Gweithiodd yn agos gyda nifer o fawrion y byd adloniant, yn cynnwys Dafydd Iwan, Ryan a Ronnie a Gari Williams ymhlith eraill, ac mae ganddo stôr o straeon difyr i’w hadrodd.

The following has been provided by the Publisher:

Author Biography:

Diddanwr ac actor o Frynaman, sydd bellach yn byw yn Aberystwyth yw Glan Davies. Bu’n aelod o Grŵp Bois Brynaman gyda Dafydd Iwan a’r Diliau yn codi arian at achosion da yn y 1960au a’r 70au.

Mae hefyd wedi codi arian at elusennau lleol a chenedlaethol gan gynnwys Plant Mewn Angen, elusennau iechyd, Clwb Rygbi Aberystwyth a Chlwb Pêl-droed Aberystwyth.

Mae Alun Wyn Bevan yn ddarlledwr a sylwebydd profiadol yn ogystal ag yn gyn-ddyfarnwr rygbi. Mae’n awdur ystod o lyfrau chwaraeon poblogaidd, gan gynnwys Straeon o’r Strade, a Grav yn ei Eiriau ei Hun.

Glan Davies

£9.99Price