This trivia card game comes with a selection of Q&A cards and a coloured dice to test players' knowledge of Welsh history, geography, sports, arts and culture. With over 400 questions from the Cymru ar y Map atlas and its accompanying quiz book, people of all ages are sure to have a great time learning more about Wales!

Mae'r gêm yma yn cynnwys detholiad o gardiau holi ac ateb, a dis lliw i brofi gwybodaeth chwaraewyr am hanes, daearyddiaeth, chwaraeon, celfyddydau a diwylliant Cymru. Gyda dros 400 o gwestiynau o atlas Cymru ar y Map, a'i lyfr cwis cysylltiedig, mae pobl o bob oed yn sicr o gael hwyl wrth ddysgu mwy am Gymru!

Gêm Cymru

£14.99Price