Y drydedd gyfrol yn dilyn helyntion Y Dyn Dweud Drefn. Mae'r Dyn Dweud Drefn yn meddwl mai fo ydi pêl-droediwr gorau Cymru, ac mae'n benderfynol o sgorio'r gôl orau erioed. Ond tydi o'n cael fawr o hwyl arni ... Tybed all y Ci Bach helpu'r Dyn Dweud Drefn i wireddu ei freuddwyd?

The following has been provided by the Publisher:

Author Biography:

Mae Lleucu Lynch yn enedigol o ardal Llangwm. Mynychodd Brifysgol Aberystwyth lle graddiodd yn y Gymraeg yn 2017. Fel rhan o’i chwrs dilynodd fodiwl Ysgrifennu Creadigol, ble lluniodd bortffolio o lenyddiaeth i blant, ac yn y portffolio hwnnw y gwelodd Y Dyn Dweud Drefn olau dydd am y tro cyntaf.

Ar hyn o bryd, mae’n gweithio fel Swyddog y Wasg gydag S4C yng Nghaernarfon.

Dyn Dweud Drefn yn chwarae Pêl-droed

£4.95Price