A Keyword Game which helps to promote and develop language skills in Welsh. Suitable for 1-4 players which are both Welsh first-language speakers and learners, and any one wishing to develop pre-reading skills, observation and concentration skills.

Gêm Geiriau Allweddol sy'n helpu i feithrin a datblygu iaith. Addas ar gyfer 1-4 chwaraewr sy'n Gymry Cymraeg a dysgwyr ac unrhyw un sydd am feithrin sgiliau cyn-ddarllen a sgiliau arsylwi a chanolbwyntio

Dyma fo! Dyma fe!

£7.99Price