A beautifully designed, fully illustrated introduction to the life and work of Dylan Thomas, probably Wales' most beloved writer. A biography and snippets from his acclaimed poems, stories and play Under Milk Wood are accompanied by striking photographs of the people and places that influenced Dylan.

Cyflwyniad wedi'i ddylunio'n hardd a'i ddarlunio'n llawn am fywyd a gwaith Dylan Thomas, un o brif lenorion Cymru. Yn ychwanegol at y cofiant a'r pytiau o'i ddrama Under Milk Wood, ei gerddi a'i straeon mwyaf poblogaidd, ceir ffotograffau trawiadol o'r bobl a'r lleoedd a ddylanwadodd arno.

Dylan - Fern Hill to Milk Wood

£7.99Price