Addasiad Cymraeg gan Elin Meek o Rumble Tumble, stori rhowlio a phowlio ddoniol, gyda thudalennau mewnol llai a geiriau swnllyd i blant ac oedolion ddweud gyda'i gilydd.

Gwales Review

Dyma lyfr hyfryd i’w ddarllen gyda fy chwaer fach dwyflwydd sy’n dwlu ar anifeiliaid! Rydyn ni wedi dilyn y stori sawl gwaith, ac mae yna gymaint o bethau gwahanol eraill i’w gwneud hefyd, fel adnabod lliwiau a rhifo. Mae rhywbeth newydd i’w gweld bob tro.

Mae Radi wedi cyfri’r gwenyn sawl gwaith (a gwneud y swn suo hefyd, wrth gwrs!) ac mae hi wrth ei bodd yn dilyn yr arth gyda’i bys wrth iddo ddisgyn dwmbwr dambar fesul tudalen.

Mae’r llyfr y maint berffaith i fysedd bach, a’r tudalennau’n hwylus i’w troi o un i’r llall, fel bod Radi yn aml yn cydio yn y llyfr ei hun er mwyn cael cip ar y stori.

Ond mae’n well ganddi ddarllen gyda fi, neu Mam a Dad, oherwydd mae