Gwales Description

♥ Children's Book of the Month: April 2022

A Welsh adaptation by Elin Meek of Rumble Tumble, a funny, roly poly story, with cut-away pages to turn, and noisy words for children and adults to say together.

Addasiad Cymraeg gan Elin Meek o Rumble Tumble, stori rhowlio a phowlio ddoniol, gyda thudalennau mewnol llai a geiriau swnllyd i blant ac oedolion ddweud gyda'i gilydd.

Gwales Review

Dyma lyfr hyfryd i’w ddarllen gyda fy chwaer fach dwyflwydd sy’n dwlu ar anifeiliaid! Rydyn ni wedi dilyn y stori sawl gwaith, ac mae yna gymaint o bethau gwahanol eraill i’w gwneud hefyd, fel adnabod lliwiau a rhifo. Mae rhywbeth newydd i’w gweld bob tro.

Mae Radi wedi cyfri’r gwenyn sawl gwaith (a gwneud y swn suo hefyd, wrth gwrs!) ac mae hi wrth ei bodd yn dilyn yr arth gyda’i bys wrth iddo ddisgyn dwmbwr dambar fesul tudalen.

Mae’r llyfr y maint berffaith i fysedd bach, a’r tudalennau’n hwylus i’w troi o un i’r llall, fel bod Radi yn aml yn cydio yn y llyfr ei hun er mwyn cael cip ar y stori.

Ond mae’n well ganddi ddarllen gyda fi, neu Mam a Dad, oherwydd mae’r llyfr yn gwahodd pawb i wneud synnau’r anifeiliaid (yn swnllyd iawn!). Hwylus a hapus yw’r llyfr hwn.

Jano Rael, 10 oed, Croes-lan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Books Council of Wales.

Dwmbar Dambar

£6.99Price