A Welsh adaptation by Elin Meek of I Like to be Helpful which is a fun introduction to the benefits of being helpful to others. Young children can lift the flaps, pull the tabs and turn the wheel to explore ways to be helpful and how it can have a positive effect on both themselves and others.

Rhannwch y llyfr hwn gyda'ch plant lleiaf i'w helpu i ddeall sut allwn ni helpu ein gilydd a pham. Llyfr yn llawn syniadau a gweithgareddau i helpu plant i siarad am eu teimladau. Addasiad Cymraeg gan Elin Meek o I Like to be Helpful.

Dwi’n Hoffi Helpu

£5.99Price