Llyfr stori-a-llun gwreiddiol, sy'n archwilio dyheadau a dychymyg plentyn. Ar bob tudalen mae'r prif gymeriad yn archwilio'r profiad o fod yn wahanol fathau o greaduriaid megis ddeinosor, pengwin, octopus neu grocodeil... ond yn fuan mae'n sylweddoli ei fod yn unigryw ac nad oes unrhyw un arall yn debyg iddo. Mae hyn yn anhygoel o arbennig!

Dyma stori ddoniol, wedi ei hadrodd yn syml gyda thro bach annisgwyl ar y diwedd!

Dwi eisiau bod yn ddeinosor

Ond dwi fymryn yn rhy fach.

Dwi eisiau bod yn sombi hyll

Ond mae gen i groen reit iach.

Dwi eisiau bod yn seren bop

Ond does gen i ddim y ddawn.

Dwi eisiau bod yn ninja slei

Ond dwi ddim yn gyfrwys iawn.

Dwi Eisiau Bod yn Ddeinosor

£6.99Price