Ar drothwy eu pen-blwyddi yn 60 oed, mae pedair o ffrindiau oes yn mentro ar daith arbennig. Ond a hwythau wedi byw bywydau gwahanol iawn, a fydd chwarae'n troi'n chwerw?

The following has been provided by the Publisher:

Author Biography:

Pan oedd Rhian Cadwaladr yn un ar ddeg oed, nododd mewn tasg gwaith cartref ei bwriad i ysgrifennu saith o nofelau. Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach (ac er mawr syndod iddi), yn dilyn gyrfa yn actor, sgriptiwr a thiwtor drama, mae hi bron iawn yno! Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, Fi Sy'n Cael y Ci, yn 2015 a dilynwyd honno gan Môr a Mynydd yn 2018 a Plethu yn 2020. Cyhoeddodd ei chyfrol gyntaf i blant, Nain Nain Nain, a gafodd ei darlunio gan Jac Jones, yn 2019.

Dathlu

£8.00Price