Mae Sophie Shaw yn 24 oed, yn ddigartref ac yn ddi-waith ... ac yn ychydig o enigma. Pan gaiff ei phenodi yn Rheolwr Taith i Konquest, band roc trwm Cymraeg a reolir gan Brian Bates, ffigwr chwedlonol yn y byd cerddoriaeth, caiff ei thaflu i ganol bywyd cyffrous y sîn roc. Addas i oedolion ifanc 16+.

The following has been provided by the Publisher:

Author Biography:

Nofel newydd i bobl ifanc gan awdures #Helynt ac enillydd Gwobr Tir na n-Og a Llyfr y Flwyddyn i Blant a Phobl Ifanc 2021. Fel aelodau Konquest, mae Rebecca Roberts wrth ei bodd â cherddoriaeth roc, ond gan nad oes ganddi'r ddawn i ganu offeryn na chanu, penderfynodd ysgrifennu nofel am y pwnc! Mae hi'n byw ym Mhrestatyn gyda'i gŵr a'i phlant, ac yn gweithio fel cyfieithydd.

Mae hi wedi cyhoeddi tair nofel i oedolion, sef Mudferwi a'i dilyniant, Chwerwfelys, ac Eat.Sleep.Rage.Repeat.

Further Information:

Gorfodir hi i wynebu gorffennol y mae hi wedi troi cefn arno, ac ail-fyw ambell brofiad y byddai’n well ganddi eu hanghofio...

A all hi gadw trefn ar bedwar dyn ifanc gwyllt (a chadw ei meddwl ar waith) yn ddigon hir i gwblhau’r daith?

Addas i bobl ifanc 16+

Curiad Gwag

£8.50Price