Gwales Description

Sophie Shaw is 24 year old, homeless and unemployed ... and somewhat of an enigma. When she is appointed as Tour Manager of Welsh heavy rock group, Konquest, managed by Brian Bates, legendary figure in the music world, she finds herself in the midst of the exciting life of rock stars. Suitable for 16+ readers.

Mae Sophie Shaw yn 24 oed, yn ddigartref ac yn ddi-waith ... ac yn ychydig o enigma. Pan gaiff ei phenodi yn Rheolwr Taith i Konquest, band roc trwm Cymraeg a reolir gan Brian Bates, ffigwr chwedlonol yn y byd cerddoriaeth, caiff ei thaflu i ganol bywyd cyffrous y sîn roc. Addas i oedolion ifanc 16+.

The following has been provided by the Publisher:

Author Biography:

Nofel newydd i bobl ifanc gan awdures #Helynt ac enillydd Gwobr Tir na n-Og a Llyfr y Flwyddyn i Blant a Phobl Ifanc 2021. Fel aelodau Konquest, mae Rebecca Roberts wrth ei bodd â cherddoriaeth roc, ond gan nad oes ganddi'r ddawn i ganu offeryn na chanu, penderfynodd ysgrifennu nofel am y pwnc! Mae hi'n byw ym Mhrestatyn gyda'i gŵr a'i phlant, ac yn gweithio fel cyfieithydd.

Mae hi wedi cyhoeddi tair nofel i oedolion, sef Mudferwi a'i dilyniant, Chwerwfelys, ac Eat.Sleep.Rage.Repeat.

Further Information:

Gorfodir hi i wynebu gorffennol y mae hi wedi troi cefn arno, ac ail-fyw ambell brofiad y byddai’n well ganddi eu hanghofio...

A all hi gadw trefn ar bedwar dyn ifanc gwyllt (a chadw ei meddwl ar waith) yn ddigon hir i gwblhau’r daith?

Addas i bobl ifanc 16+

Curiad Gwag

£8.50Price