Set chwarae sy'n cynnig cyfle i blant chwarae yn greadigol a mynd i fyd sy'n llawn dychymyg. Tu mewn mae llyfr bwrdd gyda golygfeydd prysur o fyd ceir rasio yn llawn gwrthrychau i'w gweld a'u darganfod, yn ogystal â 15 darn jig-so trwchus i'w gosod yn nhudalennau'r llyfr.

Oedran - Age 2 to 5 years

A play set which gives children the opportunity to play creatively and to explore a world full of imagination. The book features busy scenes from the racing car world full of objects to see and look for, together with 15 pieces of a sturdy jigsaw to be placed in the pages of the book.

Ceir Rasio

£11.95Price