Mae Awel a Mam yn brysur, ac mae Deryn wrthi'n siarad â'r hwyaid, gan adael Glan ar ei ben ei hun. I ffwrdd ag e' i chwilio am rywun i chwarae gyda nhw. Yn sydyn mae'n clywed 'Wa! Wa!' - morlo bach sydd yno. Ffrind i Glan o'r diwedd! Ond mae'r morlo bach yn bell o'i gartre a rhaid i Glan a'r teulu ddod o hyd i fam y morlo bach.

Awel a Glan a’r Morlo bach

£7.99Price