Woolly blanket, fluffy toys... There are all sorts of textures for baby to explore in this safe and charming book that encourages early learning. Reprint. First Published in 2010.

Blanced wlanog, teganau fflyfflyd... Caiff Babi sawl cyfle i gyffwrdd a theimlo gyda'r llyfr hyfryd a diogel hwn sy'n hybu dysgu cynnar. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2010.

Amser Gwely

£4.99Price