Pan fyddi wedi dychryn ac yn ansicr, wrth dy ochr, fe fydda’ i. A phan fyddi’n teimlo’n llwyr ar goll, fe ddo’i o hyd i ti. Mae un arth fach yn gweld bod bywyd yn gallu bod yn anodd weithiau. Ond, mae cariad tad yn para am byth.

Am byth bythoedd

£6.99Price