Mae gan Albert y crwban anwes broblem. Wrth drio dringo'r graig at rywbeth blasus i'w fwyta, mae Albert bellach ar ei gragen, ben i lawr, ac mae'n sownd! All y creaduriaid eraill yn yr ardd anghofio'u hen gwerylon a chreu tîm o ffrindiau er mwyn helpu Albert?

The following has been provided by the Publisher:

Further Information:

Dyma lyfr llawn lluniau doniol ac annwyl sy'n adrodd stori oesol am gydweithio a meddwl yn greadigol. Mae'n dangos hefyd sut y gall pawb, o bob lliw a llun, siâp a maint, wneud gwahaniaeth. Ar ddiwedd y stori ceir ffeithiau di-ri a difyr am yr Albert go iawn – deinosor bach a llysieuwr o fri – ac ysbrydoliaeth y stori hyfryd hon.

Albert Ben i Lawr

£7.99Price