Dyw Albert y crwban ddim yn cael diwrnod rhy dda. Mae'n cael ei ddeffro gan y gwynt yn y coed, ac yna, wrth iddo fynd am gegaid o'i fwyd, mae'r gwynt yn ei gipio oddi wrtho. A all y creaduriaid eraill yn yr ardd helpu Albert i ddod o hyd i'w fwyd? A fydd Albert yn medru diolch iddyn nhw? Addasiad Cymraeg gan Anwen Pierce o Albert and the Wind.

The following has been provided by the Publisher:

Further Information:

Trwy gyfrwng lluniau doniol ac annwyl daw’r stori hon â’i neges oesol yn fyw, gan ddangos pwysigrwydd helpu eraill a bod yn ddiolchgar. Ar ddiwedd y stori ceir ffeithiau di-ri a difyr am yr Albert go iawn –

deinosor bach a llysieuwr o fri – ac ysbrydoliaeth y stori hyfryd hon.

Albert a’r Gwynt

£7.99Price